23.11.2017

Viisi keinoa varmistaa yrityksesi tietoturva tulostamisessa

Identiteettivarkaudet, tietomurrot ja muut yksityishenkilöitä koskevat tietoturvariskit ovat esillä eri medioissa lähes päivittäin. Sekä poliisi että Viestintävirasto ovat raportoineet identiteettivarkausten yleistyvän Suomessa. Kyberrikosten uhreille yksinkertaisetkin toimenpiteet voivat aiheuttaa huomattavia menetyksiä. Niiden taustalla on yhä useammin järjestäytynyt rikollisuus.

Yrityksiä ja organisaatioita koskevista uhista keskustellaan julkisuudessa vähemmän. Tietoturvallisuudella, laajemmin kyberturvallisuudella, on kuitenkin huomattava merkitys yritysten ja organisaatioiden menestykseen, kilpailukykyyn ja toiminnallisuuteen.

Uhkien ennaltaehkäisy on tärkeää useasta syystä:

• Yritysten verkkopankkimurroissa on menetetty miljoonia.
• Haktivistit ovat tuottaneet monelle yhtiölle miljardivahinkoja.
• Yritysvalkoilu on kilpailijoiden kyseenalainen keino pönkittää omaa kilpailukykyään.

Lisäksi tietovuodot uhkaavat yrityksen asiakkaita ja sidosryhmiä.

Kyberrikollisuus koskee myös monitoimilaitteita ja tulostimia

Lähes jokainen yritys on riippuvainen tietoyhteyksistä. Vahvojen salasanojen käyttö, palomuurit, laitekohtaiset tietoturvaohjelmistot, viestien salaukset sekä roskapostin ja haittaohjelmien torjuminen ovat ilmeisiä suojauskeinoja. Ne ovatkin käytössä laajalti ja melko rutiininomaisesti osana liiketoiminnan tietosuojaa.

Painopiste kannattaa kuitenkin siirtää puolustusasemista ennakoivaan lähestymistapaan. Samalla on hyvä muistaa, että myös monitoimilaitteiden ja tulostinten kiintolevyasemille voidaan tallentaa paljon yritystäsi, asiakkaitasi ja sidosryhmiäsi koskevaa tietoa.

Monitoimilaitteet ja tulostimet ovatkin olennainen osa liiketoimintaverkostoja. Olemme Toshiballa jakaneet tietoturvan varmistamiseen ja asiakirjojen suojaukseen tarvittavat toimenpiteet viiteen osa-alueeseen. Nämä viisi osa-aluetta varmistavat yrityksesi tietoturvan monitoimilaitteiden ja tulostinten osalta.

1. Laitteille kirjautuminen

Laitteiden tietoturvan varmistamisen ensimmäinen askel on monitoimilaitteille kirjautuminen. Lukitussa tilassa oleville laitteille ei voida kirjautua, ja vain kirjautuneet käyttäjät pääsevät käyttämään järjestelmän toimintoja ja asiakirjoja. Käyttöoikeudet on voitava määritellä käyttäjäkohtaisesti.

2. Laitteiden tietoturva niiden käytön aikana

Toshiban monitoimilaitemallit täyttävät tiukimmatkin turvallisuusvaatimukset. Ne suojaavat tietoja luvattomattomalta käytöltä ja varmistavat siten asiakirjojen, laitteiden ja henkilökohtaisten tietojen turvallisuuden kaikissa laitteissa, kiintolevyissä, tulostuksessa, kopioinnissa, skannauksessa, faksausessa sekä arkistoinnissa. Käytönaikainen tietoturva kattaakin laitteiden kaikki eri toiminnot.

3. Elinkaarenaikainen tietoturva

Tietoturva laitteen koko elinkaaren aikana on tärkeä osa elinkaariajattelua. Laitteiden koko elinkaaren aikainen tietoturva kattaa seuraavat osa-alueet:

• ympäristösitoumuksen
• tuotesuunnittelun
• tuotteiden valmistuksen
• kestävät, tietoturvalliset hankinnat
• optimoidun logistiikkaketjun
• tietoturvallisten ratkaisujen myynnin
• kyberturvallisen laitteiden käytön
• ylläpitopalvelut
• laitteiden tietoturvallisen poiston

Tietoturvan ei siis tule olla jokin laiteriippumaton erillispalvelu, joka asennetaan laitteelle. Kyse on laaja-alaisesta, laitteiden jokaisen aspektin läpäisevästä kyberturvallisuudesta.

4. Etähallintaohjelmiston kyberturvallisuus

Sähköisen viestinnän tietosuojaa turvaa tietosuojalaki 516/2004 muutossäädöksineen. Laitekannan etähallinta puolestaan perustuu ISO 27001 –turvallisuusstandardiin. Koska laitteilla tulee olla internetyhteys, niiden tietoturvankin on oltava kunnossa.

5. Laitteiden muut tietoturvatoiminnot

Monitoimilaitteiden ja tulostimien tietoturvassa on koko joukko enemmän tai vähemmän teknisiä tietoturvatoimintoja. Nämä koskevat mm. laitteiden sertifiointeja, kiintolevyjen tietoturvallisuutta, laitteiden käyttäjähallintaa, salauksia, suodatuksia, työlokeja, jne.

Mitä laitteita on käytössä sinun yrityksessäsi? Onko niiden tietoturva paitsi ajan tasalla, myös proaktiivinen suhteessa kyberturvallisuusuhkiin?

Monitoimilaitteidenkin tietoturva on kilpailuetu

Alati kasvava kyberrikollisuus lisää riskejä ja tietoturvauhkia kiihtyvällä vauhdilla. Sopimuskumpaneilta on syytä vaatia selkeitä toimintamalleja yritystietojen saatavuuteen ja liikuttamiseen liittyvissä toiminnoissa.

Hyvä tietoturva on osa yrityksen turvallisuusstrategiaa. Kilpailueduksi tietoturva muuntuu silloin, kun ratkaisuja valitaan liiketoiminta edellä.

Ota yhteyttä ja kysy lisää laitteiden tietoturvasta! Palvelumme auttavat sinua yrityksesi tietoturvapolitiikan eli kyberstrategian laatimisessa ja noudattamisessa – myös monitoimilaitteiden osalta.

Kimmo Erola
Toshiba Tec Nordic Ab

Aiheet: , , ,

KIINNOSTUITKO?

Jätä yhteystietosi, niin otamme yhteyttä. (* pakollinen kenttä)